Menu

Úvod
Historie Sůváků
Popis cesty do tábora
Ubytování
Stravování
Zdravotní péče
Doporučení rodičům
Často kladené dotazy
Co s sebou na tábor
Táborový řád
Program tábora
Etapová hra
Jak se obléci na EH
Osoby a obsazení
Seznam účastníků
Informace k odjezdu
Sponzoři a příznivci
Věci ke stažení
Spolek SŮVÁCI
Kontakty
Administrace

Videa na YouTube
Fotogalerie let minulých

Aktuální dění na tábořePodpořilo město

Podpořilo město
LovosiceOrganizace:
SŮVÁCI z.s.
předseda spolku
Radek Löwy
více v kontaktech

Adresa tábora:
RS U JASANU – SŮVÁCI
Krásné Pole 22
Chřibská
407 44

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR

Sůváci z.s., Mírové náměstí 15/7, Litoměřice
PŘIHLÁŠKA
na letní tábor RS U Jasanu Chřibská
18.7. - 31.7.2020

*Světlemodrá políčka se vyplňují povinně

Jméno a příjmení
Jméno:   Příjmení:

Datum narození a pohlaví
den:   měsíc:   rok:         pohlaví:

Adresa trvalého bydliště
ulice a č. pop.:
PSČ:   město:

Pojištění
Zdr. pojišťovna:
č. úrazové pojistky a pojišťovna:

Doprava
nástup na LDT:       odjezd z LDT:


zařadit do oddílu juda (jen pro členy JC LITOKAN Litoměřice)
Za členy oddílu juda při případném získání dotace nelze platit formou daru. Platí se JC LITOKAN Litoměřice

Zvláštní záznamy, informace a vzkazy

Rodiče, zákonní zástupci
jméno a příjmení:
ulice a č. pop.:
PSČ:   město:
telefon:   email:

druhý rodič pro případ jiných údajů či jiné potřeby

sourozenec s výše uvedeným dítětem přihlašuji dalšího sourozence

Cena: 5.000,- Kč/os (pro sourozence po 4.800,- Kč/os)

Typ platby
Fyzická osoba - platba převodem
Firma nebo firma za fyzickou osobu - faktura

Souhlas
„Beru na vědomí, že pokud bude dítě odhlášeno z pobytu z jiného důvodu než zdravotního (nutné potvrzení od lékaře) 30 – 0 dnů před odjezdem, bude účtován storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny poukazu. Pokud dojde ke zrušení pobytu déle než 30 dní před nástupem, bude účtován storno poplatek ve výši 30% z celkové ceny poukazu. Pokud odjede dítě z tábora dříve nebo nastoupí na tábor později a to na žádost rodičů, nebo je vyloučeno z důvodů porušování táborového řádu, tak se alikvotní část poplatku nevrací. Dávám tímto výslovný souhlas pro organizátora tábora ke shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních a citlivých údajů uvedených v Přihlášce na tento letní tábor, za účelem vedení evidence dětí a nutných kontaktů s jejich rodinou (zákonnými zástupci) pro zasílání informací vztahujících se k táboru, platbám a řešení případných problémů (dřívější návrat, onemocnění, úrazy aj.)“.
Souhlasím