Menu

Úvod
Historie Sůváků
Popis cesty do tábora
Ubytování
Stravování
Zdravotní péče
Doporučení rodičům
Často kladené dotazy
Co s sebou na tábor
Táborový řád
Program tábora
Etapová hra
Jak se obléci na EH
Osoby a obsazení
Seznam účastníků
Informace k odjezdu
Sponzoři a příznivci
Věci ke stažení
Spolek SŮVÁCI
Kontakty
Administrace

Videa na YouTube
Fotogalerie let minulých

Aktuální dění na táboře

Podpořilo město

Podpořilo město
LovosiceOrganizace:
SŮVÁCI z.s.
předseda spolku
a hl.vedoucí tábora
Radek Löwy
více v kontaktech

Adresa tábora:
RS U JASANU – SŮVÁCI
Krásné Pole 22
Chřibská
407 44


ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Jelikož se setkáváme s každoročně se opakujícími otázkami jak od rodičů tak i od dětí, pokusíme se na následujících řádcích na ně hromadně odpovědět.

Otázka:  Jaký je rozdíl mezi bezinfekčností a potvrzením od lékaře?
Odpověď:
Potvrzení od lékaře - vydává ošetřující lékař dítěte, že je dítě způsobilé zúčastnit se zotavovací akce (LT), potvrzení platí po dobu 1 roku od vystavení.
Bezinfekčnost - vyplňují a potvrzují rodiče s datem ke dni odjezdu - je platné pouze po dobu konání akce.

Otázka: Může být moje dítě ubytováno s kamarádem?
Odpověď: Ano, může. Uveďte ale prosím tuto skutečnost v přihlášce. Respektujte však věkové rozpětí dětí. Z kapacitních i programových důvodů není možné ubytovat společně 2 děti ve věku např. 9 a 13 let. Námi doporučená tolerance je cca 1 rok. Při rozdělování do oddílů a do jednotlivých chatek se i tak snažíme vyhovět přáním táborníků.

Otázka: Dítě má syndrom hyperaktivity. Může se zúčastnit?
Odpověď:
Děti s tímto syndromem se našeho tábora bohužel většinou nemohou zúčastnit. V každém oddíle je cca 12 až 15 dětí na oddíláka. A jelikož máme i dost náročný program na organizaci, není v našich silách věnovat se po celou dobu pouze jednomu dítěti. Samozřejmě, že také závisí na stupni tohoto syndromu a je-li dítě dobře kompenzováno léky a má kladné doporučení ošetřujícího lékaře, pak nemusí nastat problém. Vše je o dohodě a posouzení.

Otázka: Dítě musí brát pravidelně léky. Je to problém?
Odpověď:
Není to problém. Podávání léků mají na starosti naši dva zdravotníci. Vaše dítě dostane léky řádně, včas a dle doporučeného dávkování. Léky dejte dítěti v potřebném množství. U odjezdu je však musíte předat (pokud možno označené jménem dítěte) vedoucímu nástupu i s popisem dávkování. Budou uloženy do obálky se jménem dítěte (spolu s jeho dalšími doklady) a na táboře budou předány zdravotníkům. Léky jsou pro děti důležité a proto tomu věnujeme velkou pozornost.

Otázka: Jak velké dát dítěti kapesné?
Odpověď:
V táboře je vždy po večeři otevřen malý krámek, kde si děti mohou nakoupit nějaké sladkosti, jiné pití než je čaj a nebo šťáva (zvláště Sprite a Coca cola jsou v kurzu), či pohledy a známky. Také se podívají do nedalekého městečka Chřibská. Ti starší pak vyrazí i na celodenní výlet. Doporučujeme dle letitých zkušeností kapesné 150 - 300,- Kč (dle věku dítěte).

Otázka: Může si dítě někde uschovat cennosti?
Odpověď:
Ano. Táborníci mají možnost uschovat všechny cennosti včetně peněz u svého oddílového vedoucího. V případě, že tak neučiní, neneseme za případnou ztrátu, krádež či poškození zodpovědnost.

Otázka: Jak je to se spacákem, prostěradlem a polštářkem?
Odpověď:
Prostěradlo není potřeba.
a) Ve zděných objektech je každé lůžko vybaveno prošívanou dekou a polštářkem. K nim táborníci dostávají čisté povlečení a prostěradlo.
b) Při ubytování na chatkách však doporučujeme vzít si sebou vlastní spacák a oblíbený polštářek pod hlavu. Často se stává, že pokud děti mají v chatičkách prošívané deky, tak se často odkopávají a deky jim ve spánku padají na zem.
Autobusy nás dovezou přímo do tábora a tak velikost zavazadla není problém.

Otázka: Dítě je neplavec a vody se bojí. Musí se koupat?
Odpověď:
Je-li Vaše dítě neplavec, poznamenejte prosím tuto skutečnost do přihlášky. Při koupání pečlivě hlídáme všechny děti, ale u dětí s touto poznámkou u vody dbáme na ještě vyšší bezpečnost. Dnes je to poměrně běžné, navíc, koupání není povinné.

Otázka: Jak je to se sportováním, dítě není zrovna velký sportovec?
Odpověď:
Ke každému táboru patří nějaké pohybové aktivity. Některé jsou dobrovolné třeba v rámci večerních her v táboře (přehazovaná, vybíjená, fotbal, baseball, free-sbee, přeskoky lana atd.). Některé jsou zakomponovány do etapové hry nebo v rámci netradiční olympiády. Zde jsou děti rozděleny do skupin (ve skupině jsou malí, velcí, holky i kluci). Jednotlivé aktivity jsou voleny tak, aby je zvládl každý - i oddíláci po 50-ce).

Otázka: Kdy mohu vystornovat pobyt?
Odpověď:
Pobyt je možné vystornovat před jeho zahájením. Pokud máte důvody a zvažujete Storno pobytu, řiďte se Storno podmínkami, které jsou uvedeny v přihlášce.

Otázka: Dítě potřebuje odjet z tábora o 2 dny dříve. Je to možné?
Odpověď:
Pokud víte, že dítě potřebuje odjet z tábora dříve, po dohodě je to možné. Poznamenejte tuto skutečnost do přihlášky či oznamte při odjezdu vedoucímu nástupu. Stejné to je i s případným pozdějším nástupem na tábor. Pokud odjede dítě z tábora dříve a nebo nastoupí na tábor později a to na žádost rodičů, platba se nevrací. Stejně tak se platba nevrací v případě tzv. dřívějšího nuceného odjezdu - při závažném porušení táborového řádu (kouření, alkohol, drogy, šikana, krádeže).

Otázka: Může vyzvednout dítě po táboře někdo jiný než rodiče?
Odpověď:
Pokud víte, že se nemůžete dostavit k příjezdu, může dítě vyzvednout kdokoliv z rodiny. Poznamenejte tuto skutečnost do přihlášky či oznamte při odjezdu vedoucímu nástupu. Osobě která bude vyzvedávat dítě z pobytu dejte plnou moc, kterou nám předá.